STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy


Celestynowskie Centrum Informacji
siedziba GOK, Celestynówzaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności

bezrobotnych, młodzież ,uczniów szkół Celestynowa i okolic jak również

wolontariuszy, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe,

przedsiębiorców, radnych gminnych gminnych powiatowych.